icontrol HomeO nas BlogOfertaHow ToKontakt

Support inaczej

Jak wyłączyć komputer z linii komend - shutdown.

Data: 2010-04-26 04:40:46

Jest to jedna z moich ulubionych komend. Bardzo przydatna gdy wykonuję jakieś czynności zdalnie które będą trwać kilka godzin a ja nie chcę tracić czasu by na wyłączanie komputera. Czasem używam jej z bardziej prozaicznych powodów jak wyłączenie komputera po obejrzeniu filmu.

Jak używać przełączników z komendą shutdown:
Pamiętaj nie możesz używać ich wszystkich musisz zachować odpowiednią kolejność:
shutdown [/i | /l | /s | /r | /a | /p | /h | /e] [/f] [/m komputer][/t xxx][/d [p:]xx:yy [/c "komentarz"]]

Jak zacząć:
Otwórz uruchom w menu start (możesz też kliknąć Klawisz Windows + R) i napisz:
cmd

Wyłączanie lokalnej maszyny:
shutdown -s

Wyłączanie lokalnej maszyny o określonym czasie:
shutdown -s -t 60
Przełącznik -t pozwala nam określić czas w sekundach.

Wyłączanie zdalnej maszyny:
shutdown -s -m zdalny_komputer -t 45
Przełącznik -m pozwala nam wyłączyć zdalny komputer. Oczywiście musimy posiadać odpowiednie uprawnienia na zdalnym komputerze.

Wstrzymanie wyłączania:
shutdown -a
Przełącznik -a anuluje wcześniej włączony shutdwon systemu.

--

Lista przełączników dla komendy shutdown.
Bez argumentów Wyświetla Pomoc. Działa tak samo jak wpisanie /?
-i Wyświetla graficzny interfejs użytkownika (GUI)
-l Wylogowuje. Ten parametr nie może być używany z opcjami /m oraz /d
-s Zamyka komputer
-r Zamyka i ponownie uruchamia komputer
-a Przerywa zamykanie systemu.
-f Wymusza zamknięcie działających aplikacji bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.
-m computername Określa komputer docelowy
-t xx Wymusza zamknięcie działających aplikacji bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.
-c “comment” Wstawia komentarz dotyczący przyczyny ponownego uruchomienia lub zamknięcia. Dozwolone jest maksymalnie 127 znaków.
-d [u] [p]:xx:yy Podaje przyczynę ponownego uruchomienia lub zamknięcia systemu.
p określa, że zaplanowano zamknięcie lub ponowne uruchomienie
xx to numer przyczyny głównej (całkowita liczba dodatnia mniejsza niż 256)
yy to numer przyczyny dodatkowej (dodatnia liczba całkowita mniejsza niż 65 536)
wykop ten wpis dodaj do Facebooka Powrót

Kontakt:

Tel: 517-5555-45

Andersa 10/30

00-201 Warszawa

Polska

Nasza ulotka.